(Čeština) Informace k přístupu a parkování v den závodu