Pravidla

1. Povinnosti závodníků vůči organizátorům

 •  Respektuj časový plán a buď připraven včas.
 •  Zúčastni se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.
 •  Během závodů se chovej v duchu Fair Play a respektuj antidopingová pravidla.

2. Závody – prohlídka cest a další obecná ustanovení

 • Prohlídka cest:
  • Helma je povinná.
  • Zákaz lezení během prohlídky cest.
  • Dotýkání se chytů nebo zkoušení lezení bez opuštění země je během prohlídky povoleno.
  • Používání dalekohledu a kreslení náčrtů je povoleno.
 • Obecná ustanovení
  • Zákaz používání mobilních telefonů a kamer v izolaci.
  • Cepíny musí odpovídat požadavkům normy UIAA a nesmí přesahovat povolené rozměry pro závody UIAA IWC.
  • Mačky musí odpovídat pravidlům pro IWC.
  • Patní hroty nejsou povoleny.
  • Závodník musí být vybaven helmou.
  • Lezecké vybavení musí splňovat bezpečnostní normy (helma a sedák musí splňovat normu UIAA). Pokud si něčím nejsi jist, zeptej se před závodem.
  • Ztráta části vybavení (helma, mačky nebo cepín) během lezení znamená ukončení pokusu.
  • Závodník na sobě musí nést v průběhu závodu startovní číslo.

3. Závody – lezení

 • Startovní a cílový chyt je označen.
 • Závodník musí před startem umístit obě zbraně do startovního chytu.
 • Za začátek lezení je považován okamžik, kdy jeden cepín opustí startovní bod, nebo znamení časomíry.
 • Na vylezení cesty je určen časový limit, po jehož uplynutí bude pokus ukončen a bude zaznamenána výška, kterou závodník dosáhl v okamžiku vypršení limitu.
 • Lezecký pokus je ukončen pokud jsou procvaknuté všechny expresky (včetně poslední) a oba cepíny jsou v cílovém chytu.
 • Expresky procvakávej postupně! Expresku můžeš cvaknout pouze tehdy, pokud se k ní nemusíš vracet zpět.
 • Pokud se musí závodník k expresce vracet, znamená to ukončení pokusu.
 • Respektuj červené čáry a hranice stěny. Přešlap mimo zónu vyhrazenou k lezení, který znamená usnadnění dalšího postupu, znamená ukončení závodního pokusu.
 • Nepoužívej hrany stěny, spáry mezi deskami nebo díry pro šrouby.
 • Cepíny lze používat pouze pažemi.
 • Nesekej cepínem do stěny, používej pouze chyty nebo místa určená pro zaseknutí. Chytání struktur a chytů rukama je povoleno (kromě hran stěny) pouze u vyznačených chytů.
 • Dotyk mimo zónu vyznačenou červenou čárou nebo na červenou čáru:
  • Dotyk cepíny mimo nebo na červenou čáru znamená konec pokusu.
  • Šlápnutí mimo nebo na červenou čáru znamená konec pokusu.
  • Dotyk jakoukoli částí těla mimo nebo na červenu čáru, pokud je použit k postupu, znamená konec pokusu.
  • Dotyk tělem mimo nebo na červenu čáru, pokud není použit k výstupu : OK.
 • Ulomený chyt je technická nehoda, závodník to musí nahlásit okamžitě, ne až po dolezení cesty.

Bodování cest

 • Dle pravidel IWC UIAA
 • Pro postup do finále rozhoduje pořadí na kvalifikačních cestách dle dosažené výšky, v případě shody v počtech topů rozhoduje čas v Topu nejtěžší kvalifikační cesty
 • Kvalifikace se leze stylem FLASH, muži pět cest, ženy tři cesty. Do finále postupuje 8 mužů a 8 žen.

4. Výsledky

 • Jestliže ve finále dolezou dva závodníci do stejného místa, rozhoduje o celkové pozici výsledek z předchozího kola (kvalifikace). Jestliže dojde ke shodnému výsledku v kvalifikaci, rozhoduje o konečném pořadí čas v topu nejtěžší kvalifikační cesty. Jestliže více závodníků dosáhne top ve finále, rozhoduje čas.
 • Jestliže si rozhodčí není jist, zda závodník udělal chybu, může rozhodčí povolit lezci pokračovat v lezení. Po shlédnutí videozáznamu bude závodníkovi zaznamenána výška, kterou závodník dosáhl v okamžiku, kdy udělal chybu.

5. Protesty

 • Všechny oficiální protesty musí být odevzdány do 10 min. od zveřejnění oficiálních výsledků hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu. Protest může podat vedoucí výpravy nebo závodník, pokud výprava nemá vedoucího.
 • Protestní poplatek 500 Kč, resp. 20 EUR musí být zaplacen v okamžiku podání protestu. Je-li protest oprávněný, bude poplatek vrácen.
 • Oficiální protesty posuzují ředitel závodu, stavěč a hlavní rozhodčí.

Vypracoval: Radek Lienerth
Dne: 5.10.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *